Lentikulárna technológia

Lentikulárna technológia

  • Úplná novinka na reklamnom trhu - pre fascinujúce a unikátne riešenia. Ak to niekto uvidí, určite sa zastaví aby sa na to pozrel. A potom znova, znova, aj štvrtýkrát... Záleží len na zornom uhle, čo vidíte. To je kúzlo, a nepotrebujete k tomu ani elektrinu! Reklama, ktorú si zapamätajú, ku ktorej sa vrátia.
  • Reklamy s pohyblivými obrázkami malých rozmerov a vo veľkom množstve sa vyhotovujú ofsetovou tlačiarňou, priamou tlačou na umelohmotnú šošovkovú platňu.
Copyright (c) Digit Bt., Všetky práva vyhradené. - www.nagyformatumu.hu/sk/ - kontakt - sk