Uređaj za savijanje

Neolt i Rowe uređaji za savijanje planova i nacrta velikih formata u dva poteza savijaju u format A4. Neofold uređaj savija dokument prvo po kraćoj strani da bi u sledećem potezu savijao do krajnjeg željenog formata. Arhitektonskim firmama i fotokopirnicama preporučujemo automatske uređaje za savijanje sa ručnim unošenjem dokumenta umesto ručnog savijanja.

Neolt uređaji za savijanje

  • Serija "EB" uređaji za savijanje su najekonomičnije i najbrže rešenje za savijanje vaših dokumenata, crteža i planova uz minimalnu potrošnju od 50W. Ovi uređaji sa ručnim ulaganjem papira savijaju vaše dokumente u A4 format iz dva poteza.
  • Automatski uređaj za savijanje sa ručnim umetanjem papira. Kompaktnom izradom i efikasnošću ovaj uređaj sa patentiranim inovativnim sistemom savijanja je idealan za građevinske kancelarije i kopirnice.
  • Pouzdan i ekonomičan, svestran automatski uređaj za savijanje sa ručnim umetanjem papira. Preporučujemo ih foto-kopirnicama i građevinskim firmama.

Rowe uređaji za savijanje

  • A compact offline folding machine. A variety of modules enables configuration of the VarioFold Compact to meet your specific requirements. Worldwide unique and patented German solution.
    ROWE VarioFold Compact folding machine
Copyright (c) Digit Bt., Sva prava zauzeta. - www.nagyformatumu.hu/sr/ - sr