3D skenery

a ZScanner 3D lézer szkenner szabadon mozgatható

Tradičné 3D skenery vyžadujú použitie fixných stojanov, mechanických ramien alebo externých nástrojov na pozicovanie. Preto snímanie ťažko dostupných predmetov nie je nimi možné, alebo vyžadujú mnoho dodatočných prác pri spájaní jednotlivých skenov.

Nasnímať auto? Nie je to nemožné!
Priestorové skenery ZScanner spravia skenovanie v jednom procese - vďaka mobilite ručného prístroja.

3D skenery  využijete hlavne pri "reverse engineering", balení, archivovaní a reštaurovaní umeleckých predmetov (sôch, budov), ergonomických návrhoch, atď.

Copyright (c) Digit Bt., Všetky práva vyhradené. - www.nagyformatumu.hu/sk/ - kontakt - sk