ThermoCut MW rezač pene sa više žica

ThermoCut MW rezač pene sa više žica

  • ThermoCut MW15 uređaj možemo koristiti sa čak 15 reznih žica istovremeno.
  • Idealno za serijsku izradu ukrasnih lajsni, ukrasnih lajsni za pokrivanje karniša, itd. u većim količinama

multi wire faomcutterSa prvom žicom (najdonja) reže se u celokupnoj vertikalnoj osi. Ovim je omogućena i upotreba obrtnog stola kod ovog tipa. (Tokom rezanja stub se izdiže i zato je potrebno obezbediti dovoljno prostora u visini. Potrebno je minimalnih 360 cm da bi uređaj mogao funkcionisati).

Žice se postavljaju ručno uz pomoć zateznih opruga.
Za hvatanje reznih žica služe specijalne kuke. Razmak između žica može biti csak i par milimetara. Opruge drže žicu u napetom stanju.
Temperature za sve žice se može samo jednom podesiti, tojest u slučaju da menjamo broj žica u softveru moramo ponovo podesiti temperaturu.  Uređaj MW15 nije u stanju da prati da li je neka od žica prekinuta. (U seriji ThermoCut Pro MW sa više reznih žica - suprotno od tipa MW15 - svaka žica ima poseban pojačivač. Tu je brzina nezavisna od broja žica. Tip MW15 poseduje samo jedan pojačivač. U slučaju prekida jedne od žica kod ostalih dolazi do pada temperature.)

  • Rezne žice su pokretljive u celokupnoj vertikalnoj osi.
  • Omogućena je upotreba i obrtnog stola (opcionalno)
Price: 0,00Ft

Thermocut Pro 130 MW15 Thermocut Pro 200 MW15
Napon 3 faze (3 * 230 VAC, 50/60Hz)
prenos snage
4,5 kW 6 kW
potreban je automatski osigurač 3 * 20A C 3 * 25A C
zagrevanje žice 110 VDC 150 VDC
komandni port RS-232C
upravljačka jedinica
upravljački 800*800*300mm kontejner

100 kg


ThermoCut MW15
broj žica maks. 15 žica
broj žica se može bilo kada mijenjati
razmak između dve žice
do par milimetara
podešavanje razdaljine medju žicama jednostavno
temperatura zavisi od broja žica da
nezavisno grejanje žica
nemoguće.
temperatura u zavisnosti od broja žica koje funkcionišu.
u slučaju kidanja žice temperatura ostalih.. se mijenja
vertikalna pokretljivosta najdonje žice rezanje je moguće po celoj duljini

Ovakav uređaj sa više reznih žica (multiwire) prevashodno je namenjen za profesionalnu serijsku izradu građevinarskih enterijerskih profila, ukrasnih lajsni, holker-lajsni, ivičnih lajsni i materijala za pakovanje. Za izradu 3D slova, stuboba i drugih oblika izaberite drugi tip uređaja.

Uređaj sa više žica preporučujemo za rezanje EPS blokova sintetičke pene, sa kojom možemo ostvariti prilično visoku produktivnost.

Ovaj tip je u stanju da reže i XPS penu najviše sa dve žice, ali što je tvrdja pena i što je veća ukupna dužina korištene žice tim je i proces sporiji.

Sadržaj ponude (prodajna cena sadrži)

  • uređaj,
  • elektronsku komandnu jedinicu,
  • pet namotaja titanijumske žice,
  • engleski SOFTCUT softver,
  • uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku,
  • instalaciju na licu mesta i kratku obuku.

Za CONER uređaj dajemo jednogodišnju garanciju na mestu upotrebe i 5 godina garancije za rezervne delove.

ThermoCut MW15

Copyright (c) Digit Bt., Sva prava zauzeta. - www.nagyformatumu.hu/sr/ - sr