ClearJet UV zaštitni sloj na bazi rastvarača

ClearJet UV zaštitni sloj na bazi rastvarača

Ovaj providni premaz ili tečni laminat predstavlja najekonomičniji način za zaštitu otisaka štampanih jet printerima, reklamnih tabli, plakata, umetničkih otisaka i banera. Tečnost za laminaciju je jeftina, lako se koristi i ne zahteva skupe uređaje za nanošenje.

Clearstar Coatings Clearstar tečnosti za laminaciju sadrže u sebi svetlosne stabilizatore i komponente na osnovu najnovijih istraživanja koje upijaju ultravioletne zrake.
Clearstar tečna laminacija je pogodna za sledeće::


  • površinska zaštita otisaka štampanih digitalnim štampačima
  • zaštita konvencionalnih otisaka i air-brush radova
  • zaštita grafičkih radova i umetničkih dela.

ClearShield ® i ClearJet ® , tečnosti za laminaciju sadrže u sebi najbolje osobine koje pružaju izvanrednu zaštitu vaših štamparskih radova. Razvijene su prevashodno za sledeće namene:

  • zaštita boja od ultravioletnih zraka
  • zaštita od trenja i habanja
  • čini materijale otpornim na vodu i hemikalije
Price: 0,00Ft
Copyright (c) Digit Bt., Sva prava zauzeta. - www.nagyformatumu.hu/sr/ - sr